Zábava na večer

November 21st 2011

Lord: “Jean, má televize dvířka?”
sluha: “Ne, pane.”
Lord: “Tak to jsem se zase díval celý večer do kamen.”