Uspání děťátka

September 25th 2011

Rodiče večer spěchají do divadla a pustí svému dítěti gramofon, aby po doposlechnutí desky šlo spát. Vrátí se za dvě a půl hodiny, dítě bije hlavou o zeď a volá: „Chci! Chci! Chci!“ a z gramofonu se ozývá: „Chcete slyšet pohádku? Chcete slyšet pohádku? Chcete slyšet pohádku? …“