Syn na otce

September 24th 2011

“Tati, kdo jsou osvícenci?” vyzvídá na svém tatínkovi malý Pepíček. Otec se zamyslí a pak sebevědomě odvětí: “Lidé z Černobylu.”