Chuck Norris může za velké stěhování národů. Národy prchaly před ním.

%d bloggers like this: