Orgasmus má 5 částí:

January 19th 2012
 1) Relaxační: Ach, ach, ach..

2) Pozitivní: Ano, ano, áno…
3) Zeměpisná: Tady, tady…
4) Náboženská: O můj bože
5) Vražedná: Přestaň a zabiju tě!!!