Kladivo na čarodějnice znovu spustilo

May 2nd 2013

Obloha se zatáhla černými mračny a mohutný liják skrápěl Josefov na Sokolovsku, když inkvizitor Ladislav z Čížků a svobodný pán Fridrich Loos, pán na hradě Hartenberg, odsoudili čarodějnici Filoménu k smrti na hranici. Kladivo na čarodějnice znovu udeřilo.

Všechno přitom začalo nevinnou zábavou na slavnosti, kterou pořádal hradní pán na nádvoří svého hradu. Ctihodný inkvizitor byl svědkem divadelního představení a nerozumíc některým používaným výrazům, jako například elektrika či tramvaj, obvinil členky divadelní společnosti z čarodějnictví a spolčení s ďáblem.

Soudní proces, který následoval, přinesl ovšem překvapení. Z tří obviněných byly dvě ženy osvobozeny a jen jedna skončila pro výstrahu v plamenech.

Nezvyklou podívanou, která už popáté oživila tradiční oslavy 30. dubna, připravili společně lidé, kteří se starají o hrad Hartenberg a obyvatelé nedalekého Josefova.  „Tato akce přesně zapadá do našeho konceptu oživení hradu Hartenberg,“ uvedl Bedřich Loos, představitel občanského sdružení Hartenberg o.s..

To si totiž klade za cíl přilákat na hrad zejména mladší ročníky, oživit okolí hradu a mladým,  především pak dětem, ukázat, jak se mají starat o životní prostředí a kulturní a přírodní dědictví.