Rozesílání spamů roste

August 30th 2010

SPAM neboli nevyžádaná pošta se rok od roku zvyšuje a stálé obtěžuje uživatele e-mailových schránek po celém světě. Nejvíce spamu pochází z USA, následně z Indie a Brazílie. Podle statistik společnosti CISCO zaměřující se na sítě je 95% veškeré pošty spam. Zbylých 5% jsou zprávy odeslané konkrétní osou jiné osobě. Spam se však netýká pouze e-mailů, ale také internetových diskuzních fór, komentářů a různých možností textů. V roce 2007 bylo přes 500 tisíc hrozeb, v roce 2010 počet stoupl na 2,6 milionu. Bezpečnostní ochrany jsou sice stále vylepšovány, zároveň s nimi jsou však vyvíjeny nové hrozby mezi které patří také spam spojen s phishingem.