Internetové připojení – které vybrat?

January 4th 2013

Možností, jak se připojit k internetu, je několik, liší se podle určitch specifikací jako je rychlost přenosu, zda se jedná o drátové, či bezdrátové připojení k internetu apod. Ten, kdo se o danou problematiku nezajímá, se v tom navíc může pěkně zamotat, proto by vám tento článek mohl i přinést pár užitečných informací.

3G

S tímto onačením už jste se mohli setkat, pokud se zajímáte o chytré telefony. Jedná se o mobilní sítě 3. generace, které dokáží přenášet jak telefonní hovory, tak i stahovat data z internetu. Jako první se začaly používat v Japonsku, kde si okamžitě získaly obrovskou popularitu, a dá se říct, že v současné době jsou tam tyto sítě nejvyužívanější.V základu je 3G rozdělena do několika standardů podle toho, v jakém regionu se používá a pro jaké datové přenosy je určena. U nás se používá UMTS, přičemž pro vysokokmitočtové přenosy používá technologii W-CDMA. Někteří čeští operatoři navíc nabízejí 3G síť s technoligí HSPA, jenž navýší stahování dat až na užasných 42 Mbit/s. Co je ovšem v České republice vcelku špatně, je pokrytí. Důvodem jsou velice drahé licence, operátoři si navíc zablokovali určitě frekvenční pásmo, čímž zamezily vzniku konkurence. Pokrývají Českou republiku jen z části, proto jsou některá místa bez signálu. A odráží se to i na ceně, tarify jsou u nás někdy až mnohonásobně dražší než v zahraničí.

Wi-Fi

Další z možností, jak se připojit k internetu je pomocí wi-fi, neboli bezdrátové sítě. Jak už název napovídá, přenos je zde veden bez pomoci kabelů, vzduchem na určitých frekvenčních pásmech. Ty jsou definovány různými standardy, přičemž dnes je nejpoužívanější 802.11g s maximálním přenosem až 54 Mbit/s. Abyste se vůbec k internetu připojili potřebujete Acces Point, v češtině přístupový bod, pod tímto pojmem si můžete představit například Wi-Fi router. Ten je pak připojenu k modemu, který má přístup k internetu. Klienti, kteří jsou v dosahu routeru, jsou tak připojeni k internetu taktéž, přičemž zde není nutná přímá viditelnost, signál projde i pevným materiálem. Výhodou je, že jsou využívána bezlicenční pásma, čili uživatelé za nic neplatí. Navíc velké množství společenských podniků disponuje tzv. hotspoty neboli místy, kde se můžete volně připojit k internetu pomocí Wi-Fi

ADSL

Jedná se o širikopásmové připojení k internetu, jenž funguje paralelně s telefonní linkou. K tomu, abyste se připojili, potřebujete ADSL modem, který je připojen k telefonní síti. Ta pak zprostředkovává samotný přístup k internetu. Nevýhodou je vcelku pomalejší připojení oproti kabelovému, jenž zde dosahuje 40 Mbit/s.

Optické sítě

Připojení k internetu pomocí optického kabelu je spíš určené do míst, která jsou od sebe vzdaléná na kilometry daleko. Přenos je zde řešen za pomoci optických vláken, přičemž na delší vzdálenosti je vhodnější vlákno jednovidové, do malých prostorů naopak vícevidové. Princip přenosu spočívá v přenosu dat v paprsku světla, přičemž na vzdálenosti do 500 m může dosáhnout až 10 Gbit/s. Nevýhodou je,že na každém konci kabelu musí být převodník signálu, jenž umožňuje komunikaci s dalšími body v síti. Navíc se jedná o drahou záležitost, protože kabely jsou většinou vedeny podzemí, takže se musí připočíst náklady za výkopové práce a ani samotný optický kabel není zrovna nejlevnější.