Pacient se ptá v léčebně doktora: “Pane doktore jak mě vyléčíte ze závislosti na Facebooku?”
Lékař odpoví: “Nerušte, píšu status!”

%d bloggers like this: