Dobrý začátek krutého konce

November 27th 2011

Manželský rozhovor po svatební noci: „Drahá moje, jak jsem zjistil minulou noc, nebyl jsem tvůj první.“

„Miláčku můj, jak jsem zjistila minulou noc já, tak ani poslední!“