Bůh vs. Porsche

February 3rd 2014
Vynálezce vozu Porsche umře a dostane se do nebe …Svatý Petr ho přijímá a povídá: “Za tvé zásluhy pro motoristiku je ti dáno jedno přání. Co by sis přál?”
Ferdinand Porsche chvíli uvažuje a povídá : “Dobrá dovol mi rozhovor s Bohem.”
Svatý Petr ho tedy představí Pánu Bohu….
Porsche se ptá Boha : “Milý Bože, když jsi tvořil ženu, kde jsi byl myšlenkama?”
Bůh: “Co tím chceš říci ?”
Porsche: “No, tvoje dílo má mnoho chyb.
Podívej:
1. Předku chybí aerodynamika.
2. Hlučnost je silně nad únosnou hranicí.
3. Náklady na údržbu jsou moc vysoké.
4. 5 až 6 dní v měsíci je mimo provoz.
5. Zadní část visí volně dolů.
6. Neustále se musí přelakovávat a upravovat.
7. Výfuk je moc blízko sání.
8. Světlomety jsou moc malé a směřují dolů.
9. Spotřeba je moc veliká.”
Bůh chvíli uvažuje a odpoví: Ferdinande, Ferdinande, máš jistě pravdu, ale podle statistiky používá více mužů můj vynález než tvůj.”