Bez nákladů, neutratí

April 8th 2014

Chlap se vrátí domů ve tři ráno, úplně opilý. Manželka ho začne ve dveřích zpovídat: „Kdes byl?” …
„No, jen jsem si trochu užíval…”
„A kolik jsi utratil?”
„No, asi tři tácy…”
„Cože, tři tisíce?! Ty idiote, dovedeš si představit, jak dlouho by mi vydržely tři tisíce?”
„Hm, no, nepiješ, nekouříš, máš vlastní vaginu… Takže asi až do smrti!”