Ajťák v masce

September 25th 2011

Firma pořádá maškarní ples. Je na něj pozván obchodní partner. Když ho pan ředitel ředitel vezme do sálu, ukazuje mu kdo je za co převlečen. “Kupříkladu tamto to je pan účetní v masce zajíce, naproti němu vidíte moji asistentku v masce lišky a támhle v rohu to je náš administrátor v masce 255.255.255.0”