Going back for AdBlock, terrible situation on webs

Mozilla Firefox 5

Ballot Screen v Evropě

Mozilla zablokovala dva doplňky pro Firefox

IE8 nebude ve Windows

Češi používají Internet Explorer