Nefunkční tlačítko na iPhonu? využijte interní aplikaci iOS

May 5th 2013

Mnoho lidí má problém s některými tlačítky telefonu iPhone. Celkově lze říci, že nejčastěji se jedná o sleep button, tedy tlačítko na horní straně telefonu, které slouží k zapínání telefonu, popřípadě uspání a probuzení. Toto tlačítko je sice potřebné, však si lze nastavit automatický spánek po určité chvíli. Telefon jde zapnout pomocí zapojení do nabíječky, tedy lze se bez něj obejít. Však jsou i jiná tlačítka, například hlasitosti, nebo například Home tlačítko. Pokud je máte jakýmkoliv způsobem rozbitá, lze je nahradit softwarově. Navíc v již v originálním systému, nepotřebujete na to Jailbrake.

Kroky jsou tyto Nastavení>Obecné>Zpřístupnění>AssistiveTouch

Jedná se o funkci AssistiveTouch, která zobrazí na displeji nové tlačítko, kterým můžete z části ovládat svůj telefon. Nejdříve však tuto funkci musíme zapnout. Po zapnutí funkce, a kliknutí na tlačítko, nám vyjede na displeji černý rámeček, kde máme základní možnosti. V tomto základním menu se nachází tlačítko pro simulaci Home buttonu, hlasové ovládání, oblíbené a pro ovládání zařízení. Hlasové ovládání se aktivuje tlačítkem Home, tedy pokud podržíte toto virtuální, zapne se hlasové ovládání, však má své vlastní tlačítko. Pro většinu uživatelů jsou však vhodnější funkce v nabídne Zařízení. Zde totiž nalezneme simulace všech tlačítek, tedy máme na váběr tyto funkce: Vypnout zvuk, snížit a zvýšit hlasitost a uzamknout obrazovku. Tyto funkce nahrazují veškerá tlačítka (kromě Home buttonu, který je v úvodním menu). Assistive Touch má však i další funkce a to možnost vytvořit snímek obrazovky, nasimulovat třesení telefonu, zobrazit puštěné aplikace a simulovat více dotykové gesto.
Jelikož se tato funkce nachází interně v iOS, lze říct, že je ideální pro zařízení s poškozenými tlačítky.