Nákup softwaru s počítačem (OEM)

July 11th 2010

Nákup softwaru s počítačem (OEM)
Kupujete počítač a chcete zároveň zakoupit i software?

Zvolte produkty OEM – Original Equipment Manufacture. Takto označované produkty společnosti Microsoft jsou zcela plnohodnotnými produkty předinstalovanými výrobci počítačů na nových počítačích.

Charakteristicka tohoto licenčního programu:•
Trvalé licence, které je možné využívat bez časového omezení

Nepřenositelnost OEM softwaru (Licence zůstává po celou dobu užívání produktu vázána na počítač, na který byla prvotně nainstalována. V případě likvidace počítače dochází k zániku licence.)

Pořizovací cena licence je nižší než při jiných formách nákupu.

Jaké produkty můžete koupit v rámci OEM programu?

Jako produkt OEM lze nakoupit licence operačních systémů Windows, aplikace z řady Office a některé serverové licence. Stejně tak můžete nakoupit některá hardwarová zařízení, jako jsou např. myši a klávesnice. Všechny produkty OEM lze pořídit s nákupem nového, či repasovaného počítače.
Jak zjistíte, že produkt je originální?

Software OEM musí být vždy dodán včetně manuálu, licenčního ujednání a certifikátu pravosti (COA štítek). Na webových stránkách www.microsoft.com/genuine si můžete ověřit, že jsou vaše produkty od společnosti Microsoft originální.

Aby koncoví uživatelé mohli prokázat legálnost licence, velmi jim doporučujeme, aby si uchovali následující materiály:

1.
veškerý software a jeho součásti (včetně příručky a médií – pokud byly dodány),

2.
certifikát pravosti (COA štítek),

3.
smlouvu EULA,

4.
doklad o nákupu.

Poznamenejme, že vlastnictví samotného disku CD se softwarem není dostatečným důkazem legálnosti licence (a to i v případě, že je tento disk originální).
Nahoru
Technická podpora

Technickou podporu k produktům OEM zajišťuje zákazníkovi výhradně dodavatel kompletně sestaveného počítače, případně ten, kdo instaluje software OEM do počítače (neplatí pro Microsoft Office 2007). Všichni dodavatelé a prodejci OEM softwaru jsou v tomto směru vázáni smlouvou, kterou akceptují při rozbalení OEM produktů. Nově poskytuje podporu společnost Microsoft u systému Microsoft Office 2007, a to do 90 dnů od prvního zavolání na Zákaznické Centrum.
Nahoru
Kde nakoupit OEM licence?

OEM licence lze nakoupit pouze nainstalované na počítačích/serverech výrobců počítačového hardwaru. Výrobci prodávají osobní počítače/servery pod svou značkou připravené a ideálně odzkoušené, aby dosáhli co nejvyšší kompatibility s programovými produkty společnosti Microsoft. Proto se již při nákupu nového počítače, notebooku nebo serveru zeptejte svého prodejce, zda cenová nabídka obsahuje i operační systém a aplikace, které potřebujete pro svou práci. Více informací získáte u prodejců společnosti Microsoft.
Převod licence

Licence pořízená formou OEM zůstává po celou dobu užívání produktu vázána na počítač, na který byla poprvé nainstalována. S tímto počítačem může být dále prodána nebo převedena na dalšího uživatele. Licenci k softwaru pořízenou formou nákupu softwaru OEM nelze podle licenčních práv přeinstalovat na jiný počítač – v případě likvidace počítače nebo jeho vyřazení dochází zároveň k zániku licence.
Upgrade počítače a re-aktivace produktu

OEM licence je vázána na počítač jako celek. V případě, že dojde v počítači ke změně některých komponent, například přidání operační paměti, výměně pevného disku, přidání rozšiřujících karet, je možné provést reaktivaci OEM licence Windows. V případě, že dojde k výměně základní desky, není možné provést reaktivaci OEM licence Windows a zákazník si musí zakoupit novou licenci Windows. Zákazníci, kteří musí provést výměnu základní desky z důvodu jejího poškození a nemožnosti výměny za identickou, mohou provést telefonickou reaktivaci licence prostřednictvím aktivační linky společnosti Microsoft. V těchto případech je vyžadován důkaz o výměně základní desky, například potvrzení servisního střediska nebo jiné doložení poruchy základní desky a nutnosti její výměny. Zákazníci, kteří provádějí často obměnu jednotlivých komponent počítače by měli využít krabicovou licenci Windows, která je pro tyto účely vhodnější a je možné ji přenášet na nový počítač.
Downgrade

V případě OEM licence není možné instalovat a využívat nižší verzi produktu (downgrade) a také neexistuje možnost požádat o povolení downgradu žádnou licenční výjimkou. Automatický downgrade je povolený pouze při nákupu produktů v rámci multilicenčních programů.

Výjimka však platí pro OEM licence operačního systému Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate nebo Windows 7 Professional a Windows 7 Ultimate. Bližší informace o postupu downgrade naleznete na stránce www.microsoft.com/cze/windows/products/windowsvista.
Možnost nákupu Software Assurance k OEM licencím

K některým licencím OEM je možné do 90 dní od jejich nákupu zakoupit program Software Assurance. Tato možnost platí pro licence OEM operačních systemů, licence serverových produktů a licence OEM Microsoft Office Professional 2007 a Microsoft Office Small Business 2007. Software Assurance (SA) je služba, která zákazníkovi umožní po dobu trvání multilicenční smlouvy užívat vždy nejaktuálnější verzi objednaného softwaru. Kromě toho přináší i další výhody, např. odborné školení (i elektronické), právo používat vybrané licence i na domácím počítači atd. Více informací naleznete na www.microsoft.com/cze/licence/Programy/sa.

zdroj: microsoft.com