Nabízení více prostoru zdarma na DropBoxu je pouze dobrý marketing

November 10th 2012

Dropbox je velmi známé internetové úložiště, jeho historie sahá do roku 2007, kdy byla spuštěna stejně se založením Dropbox, Inc. Jednalo se o jednu ze služeb, využívající Cloud computing, tedy využití serverového prostoru pro ukládání dat a následnou synchronizaci s propojeným zařízením. Dnes má mnoho alternativ, například SkyDrive, Google Drive a další. Pár rozdílů se však také najde. Mnoho z internetových úložišť nabízí navýšení kapacity o řády desítek či stovek GB za měsíční, popřípadě roční poplatek. DropBox zvolil k této možnosti i následující alternativy. V další části článku jednoduše shrnu jak lze si více místa pořídit zdarma. Tyto kroky někdo může brát jako velmi výhodné, ale na konci článku také zdůvodním, proč se jedná o marketingový tag.
Po přihlášení do služby DropBoxu nenaleznete nic zvláštního oproti ostatním cloudovým službám. Klasické prostředí pro upload a správu souborů, nastavení sdílení a možnost stažení aplikace DropBox do vašeho počítače. Však na rozdíl od ostatních služeb Vám DropBox nabízí navýšení úložiště zdarma. Někdo by si mohl říct, že se jedná o nějaký trik, jak nakonec stejně z uživatele vylákat peníze, není tomu tak. DropBox opravdu za minimální ztrátu času nabídne navýšení. Ty první a nejméně náročné jsou například napsání 60 znaků, proč máme rádi službu DropBox. Zde stačí odeslat a schránka se Vám navýší o prvních 125 MB. Dále stačí propojit s Vaším Facebook účtem, Twittrem, následovat DropBox na sociální síti Twitter a Tweetnout o něm. Tyto 4 kroky Vám navýší prostor o dalších 500 MB (4×125 MB). Pro toho, kdo se nemusí na tyto sociální sítě registrovat a již má svůj účet, zabere propojení a sdílení maximálně 5 minut. Nyní jsme tedy na navýšení o 625 MB stále zdarma. Velmi jednoduché jak získat další prostor je absolvování průvodce DropBoxem. Zde stačí splnit několik kroků, za které získáte dalších 250 MB zdarma. Jedná se o 7 jednoduchých úkolů, prvním je se zaregistrovat do služby, druhým nainstalovat aplikaci DropBox do vašeho počítače. Třetí krok splníte vložením libovolného souboru do úložiště serveru. Čtvrtý krok Vás vyzívá k instalaci aplikace DropBox a propojení s Vaším účtem na jiném počítači. Pátý krok vyžaduje sdílení Vámi nahrané složky s kamarády. Šestý krok splníte přizváním kamaráda do služby DropBox pomocí Vašeho referenčního odkazu. Za tento krok navíc získáte dalších 500 MB prostoru. A poslední je instalace na mobilním zařízení. Pokud tyto kroky splníte, zvýší se Vám kapacita o 250 MB za splnění průvodce a o dalších 500 MB za přizvání kamaráda. Tedy celkově 1375 MB zdarma. Jak se již psalo v kroku 6, za každého nové kamaráda přidaného do služeb DropBoxu získáte dalších 500 MB a to až do 16 GB. Další možnosti jak zvýšit kapacitu obnáší delší kroky a pro praktičnost je lepší se jim vyhnout. Například je nabízeno místo pro školy a univerzity atd. Dalo by se říct, že nejlepší způsob jak navýšit kapacitu DropBoxu je zvaní kamarádů až do již zmíněných 16 GB, což už není zdarma, ale vlastně za marketingové služby, které uděláte vy sami právě tím, že budete DropBox doporučujete Vaším referenčním odkazem.
Poslední co k tomu dodat. I-když se někomu zdá, že takovéto nabízení dalšího prostoru je výhodně, stále je tu pořád jeden fakt, proč je DropBox o trochu pozadu za korporacemi jako Microsoft – SkyDrive nebo Google – Drive. Po registraci získáte pouze 2 GB  prostoru, u ostatních cloudových systémů bývá až 3x více.

Pokud si chcete DropBox vyzkoušet, můžete na stránku přejít pomocí mého referenčního odkazu DropBox (http://db.tt/rOGfuXIO), a tím mi přidáte 500 MB kapacity. Shrnutí je takové, že můj marketingový tah bylo napsání tohoto článku o službě DropBox, i-když není zcela pozitivní.