Dedikované servery

April 18th 2013

Mnohdy se při rozvoji firem či podobných subjektů pořizují nové servery. Tento krok je takřka spojen s velikostí firmy, nebo například škol. Pokud firma, popřípadě škola má mnoho zaměstnanců, je potřebné každému pořídit pracovní stanici, která mu bude usnadňovat práci. Místo bezhlavého nákupu nových počítačů, by měly zřizovatelé takovýchto sítí přemýšlet o dedikovaném serveru. Z počátku je řešení v podobě jednotlivých stanic ideální, není náročné na instalaci a zvládne ho takřka každý. Při dalším kroku a rozmachu firem či škol je vhodné využít virtuálního serveru. Který poskytuje přesně takový výkon, který vyžadujete. V poslední řadě je vhodné šáhnout po dedikovaném serveru. Toto řešení však vyžaduje vyžší znalosti v oblasti správy serveru, však přináší mnoho výhod a možností jak spravovat kompletní síť.
Základní využití serveru spočívá v hostování určitých služeb. Všechny lze popsat jako využití databáze. Nejčastěji se používá server pro hostovaní internetových stránek. Tento systém vyžaduje specifické instalace databáze a obsluhy php funkcí. Pro tyto účely se většinou využívají virtuální servery, které postačí náročnosti internetových prezentací. Z pravidla se používají systémy s otevřených kódem, tedy některé z distribucí Linuxu. Lze také použít jiné alternativy jako Windows Server, však s většimy náklady. Další využití jsou datová centra, kde se naopak hledí na aplikace pro správu dat, jejich rychlé načtení a další operace s těmito daty. Tyto servery jsou specifické svojí kapacitou, však výkon již není tak potřeba. Jedno z posledního využití serveru je v podnikových sitích. Zde se využívá možnosti vytvořit cestovní profily uživatelům v celé síti. U tohoto využití se nejčastějí poučívá operační systém Windows Server. Při správném nastavení je možné docílit toho, že se jakýkoliv zaměstnanec popřípadě uživatel bude moci přihlásit na libovolném počítači zařazeném do pracovní domény. Toto použití Windows Serveru také přináší možnosti jako vytvořit organizační jednotky a skupiny. Ideální využití je poté u velkých firem, které mohou mít více pracovišť, přitom na každém je skupina vedoucích a skupina zaměstnanců. Pokud to popíši na určitém příkladu. Představme si, že firma Coolhousing vlastní pobočku v Praze, Brně a Ostravě. Přitom využije páteřní sítě pro propojení těchto pracovišť. V tuto chvíli na tuto firemní síť napojí vlastní dedikovaný server a nainstaluje Windows Server. Po nainstalování Serveru vytvoříme doménu pro celou firmu, tedy například coolhousing.local . V této doméně vytvoříme organizační jednotky s názvy měst, kde sídlí. V každé této organizační jednotce vytvoříme skupiny, které budou prezentovat jejich postavení ve firmě, například tedy manažeři, zaměstnanci a brigádnící. Pokud následně nastavíme cestovní profily, pro které stačí vytvořit sdílenou složku na disku serveru a u uživatelů nastavit přístup k této složce. V tuto chvíli, se může manažer óstravské pobočky přihlásit k počítači v Praze a nalezne po přihlášení stejný obsah počítače jako doma v Ostravě. Tyto servery poté nabízejí obrovské možnosti nastavení jak samotného serveru, tak i uživatelů popřípadě stanic. Pokud využíváme server tímto posledním způsobem, potřebujem již server s vyžší výpočetní kapacitou a také datovou kapacitou, jelikož každý uživatel si bude vytvářet data a všechna budou uložena na serveru, ne na samostatné stanici. Tudíž zde musíme poskytnout dostatečný výkon a také kapacitu pro uložení dat.
Dedikované servery jsou proto to ideální řešení. Oproti virtuálnímu serveru, kde se výkon hardwaru softwarově rozdělujue mezi jednotlivé virtualizace, dedikovaný server hardware využívá na plný úvazek.