Copyblog – reklamní specialista

May 29th 2012

Copyblog s podtitulem copywriter a idemaker je společnost, která vytváří ty nejlepší marketingové či reklamní kampaně na trhu. Dokáží upoutat vaší pozornost svojí jedinečností a kreativitou, které jsou do ní vneseny za pomoci těch nejlepších odborníků na reklamu. Jejich pohled na věc je zkrátka nezaměnitelný, jednoduše do vašeho produktu vtisknou výraz a styl. Z reklamních sloganů čiší moudrost a originalita, která se jinde nevidí. Smysluplně využívají všech dostupných prvků, z kterých pak vytvoří reklamu, z které je divák unesen.

Zakladatelem Copyblogu je Tomáš Grombíř, jenž je ve svém oboru velice úspěšný. Studoval na několika vysokých školách, titul nakonec absolvoval na FAMU v oboru scénaristika a dramaturgie. Od roku 2005 pracoval v několik firmách, jako je například Czechinvest nebo Fortuna. Ke copywritingu ho přivedla práce s reklamní agenturou Comtech.

Na uplném počatku reklamních agentur stál David Ogilvy. Ten jako první vtiskl reklamě nápad, který dokázal upoutat divákovu pozornost. V podstatě díky němu jsou dnes reklamy, jaké jsou. Copyblog se nechal inspirovat některými jeho nápady a dotáhl je k dokonalosti.