Slon, co se přišel napít až k bazénu.

March 2nd 2014

 

Představte si, že si takhle po obědě, chcete lehnout do bazénu a relaxovat, najednou zašustí něco v křoví a ejhle, slon! Botswana je země rozlohou srovnatelná s Francií. Nachází se na jihu Afriky někde mezi Namibií, Zambií, Zimbabwe a JAR. Co se týče populace, tak zde žije více než 1,6 milionu obyvatel. Většinu obyvatel tvoří příslušníci kmene Batswana (95 %). Dalšími kmeny jsou Kalanga, Basarwa a Kgalagadi (4 %), bílí osadníci představují 1 % populace a od ledna toho roku patí přísný zákaz lovení slonů. Tím pádem je v této zemi nespočítatelně slonů, a proto tedy není žádným překvapením, když se vám někdy nějaký slon ocitne na vaší zahradě.

To se stalo turistům v areálu Elephant Sands, kteří se právě koupali v bazénu, a přišel se k nim jeden slon připojit, napil se a zase odkráčel. Lidé v bazénu se snažili být co nejtišší a ani se nepohnout, mohli by slona vystrašit a bůh ví, co by se dělo dále. Areál Elephant Sands si na blízkém kontaktu se slony zakládá, proto jsou jejich pozemky bez oplocení.