Zdravý životní styl a já

January 15th 2013

Úvod

Co to je zdravý životní styl? Přesně tato otázka vzbuzuje diskuzi všude, kde se vysloví. Každý na ní má vlastní názor a zkušenosti, které potom prezentuje a většinou si za nimi také usilovně stojí. Proto i tato seminární práce bude obsahovat mé názory ohledně správného životního stylu, netvrdím, že jsou pravdivé a nikomu je také nevnucuji. Proto pro sepsání této práce nepoužiji žádné podklady krom vlastních zkušeností a názorů.

Co to je zdravý životní styl

Zdravý životní styl není jen tak jednoduché přesně definovat. Skládá se z několika aspektů, které se u každého jedince liší. Tyto rozdíly v potřebě jak fyzické tak duševní se však mohou markantně lišit. Proto také jak již bylo řečeno, každý má na zdravý životní styl vlastní názor, především tedy dle vlastních potřeb.
I přes tyto diference mezi jednotlivými lidmi lze určit malý základ, neboli kostru činností, které jsou kladné a záporné, popřípadě jinak zasahující do našeho zdravotního stylu.

Co do něj patří a nepatří

V první řadě si vyjmenujme, co vlastně může náš zdravotní stav ovlivnit. V první řadě my jsme měli myslet na činnosti, které můžeme ovlivnit. Je to tedy strava, správná výživa, doplňování tekutin a podobné hodně ovlivní především náš fyzický stav, mohou však také psychický. Dalším jsou naše aktivity, především tedy sportovní či pohybové. Však do této kategorie můžeme zařadit také logické úlohy, například hlavolamy či nějaké strategické společenské hry. V této otázce se také musí dbát na moc nezmiňované okolnosti, jako je například hygiena a vzdělání. I když se nemusí zdát, i tyto věcí mají vliv jak na zdraví jako takové, ale také na udržení zdravé mysli a začlenění do společnosti. Poslední námi ovlivnitelný objekt zdravého životního stylu je vcelku spekulativní, jedná se celkovou, psychickou, vyrovnanost a odolnost. V podobě námi moc neovlivnitelných okolností se jedná o prostředí, v kterém se pohybujeme. Z jednoho ohledu se jedná o stres produkující prostředí, to však zařadím do již zmíněné psychické vyrovnanosti. V tomto ohledu myslím například, zda trávíme veškerý čas ve městě, či v přírodě. Podle toho jak jsem sepsal tuto část lze poznat, že můj názor zahrnuje z velké části také psychické zdraví člověka. Zdraví fyzické se mi z tohoto pohledu zdá mnohem odolnější, popřípadě lehčeji „opravitelné“, než to duševní. Nyní podrobněji napíšu ke každému co si o tom myslím. Názor vždy zahrnuje pro a proti, ve většině případů se jedná o přehnání v některé z oblastí, je jedné v čem. Zde přesně platí pořekadlo: Všeho moc škodí.

Strava
Strava je velmi důležitá, dodává tělu veškerý potřebný materiál pro náš život. Jak stavební tak energetický. Při správném doplňování veškerých potřebných látek lze dosáhnout efektivního fungování celého těla. Strava nám tedy může ovlivnit funkčnost orgánů, které potřebují doplňovat specifické látky, celkovou zdatnost, díky doplňování stavebních látek jako pro svalstvo, tak pro kosti, kůži a další části těla.
Však i strava si s sebou nese svá rizika. Má mnoho zákoutí, která jsou neodolatelná, však s negativním dopadem na celé tělo. Jedním z největších problémů dnešní společnosti je obezita. Ta je způsobena buď zdravotními potížemi, například při štítné žláze, nebo poté při špatně zvoleném jídelníčku. Může za to především tuk z fast foodů a smažených potravin. Díky němu se vytváří cholesterol, který navíc ucpává žíly a tepny, člověk poté má vyšší tlak a s obezitou poté hrozí potíže se srdcem a cévní soustavou člověka. Další látka na černé listině pro tělo je určitě cukr. Je sice velkou zásobárnou energie, však při nepřiměřenému cukrování pokrmů může dojít k poškození zubů a vyvolání nevolností, dále tuším, že také může minimálně zhoršit obezitu, nějakých mě neznámých důvodů. Jako poslední musím zmínit alkohol. Mnoho lidí považuje konzumaci za zcela nepřípustnou, a kdo ho pije je pro ně alkoholik. Však je dokázáno, že v malém množství působí jako dezinfekce a tělu rozhodně neuškodí, ale naopak pomůže. Kolik myslíte, že je malé množství nechám opravdu na každém.

Aktivita
Mezi aktivity lze považovat jak sport tak i duševní tréning mysli či paměti. Mezi pohybové aktivity se dá považovat vše, při čem se člověk alespoň nějak aktivně pohybuje, proto třeba neuznávám rozhodnutí, že jsou šachy sport. Celkové jde o pohyb jako takový i kdyby se mělo jednat o strečink, posilování, fotbal, či skákání přes švihadlo. Tyto aktivity pomáhají zpevnit svalstvo celého těla. Také přispívají k duševnímu uspokojení. V podobě duševního tréningu lze považovat logické, matematické či strategické hry. Například zmíněné šachy, sudoku, scrabble a další. Stejně jako u jídla mají i aktivity své hranice. Při nepřiměřeném chování či nepřiměřeném chování k našemu tělu si můžeme ublížit i s doživotními následky, čímž můžeme zničit veškerou vynaloženou snahu k našemu fyzickému rozvoji. Stejně tak u psychických aktivit není nejvhodnější zahlcovat dlouhodobě hlavu. Následky mohou vést až k psychickému zhroucení.

Hygiena
Za část zodpovědnou za zdravotní styl určitě považuji i osobní hygienu. Možná z trochu jiného hlediska než by každý mohl na první pohled říct. Samozřejmě že zahrnuje pravidelnou osobní hygienu pro udržení hlavně fyzického zdraví. Dle mého názoru by se hygiena měla dodržovat, ale nesmí přesáhnout ve fobii. Pokud budete opravdu dodržovat čistotu všude, kde to půjde, nevytvoří si naše tělo imunitu na základní viry a bakterie, které se skrývají ihned za dveřmi z bytu. Jednoduše musíme tělu ukázat, čemu musí čelit, aby si zařídilo, samozřejmě nepřehánět a nevystavovat zbytečným zdrojům epidemií apod.

Vzdělání
Mnoho lidí by zde možná mohlo namítat. Podle mého názoru vzdělání ovlivňuje možná i nejvíc z našeho zdravotního stylu. Ono už jen logicky, vzdělaný člověk má nejspíše nastudovanou základní biologii lidského těla. To však není vždy jisté. Vzdělání hlavně ovlivní naší duševní vyspělost a morálku. To pak také souvisí s odolností vůči stresovým a podobným nátlakovým situacím vůči naší osobě. Duševně vyspělý člověk má také větší odolnost vůči škodlivým zlozvykům. Jako je například nadměrná konzumace alkoholu, kouření cigaret a dělání dalších zdraví škodlivých aktivit.

 

Co dělám pro zdraví
Pro své zdraví toho určitě moc nedělám. Je to především nedostatkem času kvůli škole a práci. Však se snažím alespoň něco. Například ve stravě se snažím jíst jak masné výrobky, tak ovoce a zeleninu. Sem tam se zaměřím na doplnění vitaminů a dalších důležitých látek pro tělo. Jako aktivitu mám nejpravidelněji posilovnu, poté nemám problém s celodenními výlety na kole, zimním sportům v podobě běžkování či sjezdu a ani turistika ve volné přírodě mi nevadí a rád si jí hodně krát do roka užiji. Hygienu jak duševní tak osobní dodržuji na kvalitní úrovni, i když při některých akcích jde hold stranou. Z hlediska vzdělání a duševní vyrovnanosti si myslím, že jsem na tom dobře, což mi dodává dobrý pocit v kolektivu, který na mě také působí kladným dojmem.

Co nedělám pro své zdravý
Rozhodně vím, že bych měl mít více pravidelných aktivit. Posilovna se mnohdy odloží a různé sporty také nejsou pravidelností. Dále určitě nepřispívám svojí chutí k pivu a společenským akcím, kde mnohdy koriguje průběh večera tvrdý alkohol. Jídlo si myslím, že není můj problém. Nechodím moc do fast foodů, a když už tak odcházím znechucen a s myšlenkou, že se již nikdy nevrátím. Nápoje jako Coca-Cola piji, dle mého názoru v přiměřeném množství a spíše pro chuť než pro zahnání žízně. V této oblasti preferuji vodu či přírodní výtažky z ovoce.

Závěr
Sám se sebou jsem spokojený při těchto názorech. Jak v úvodu musím konstatovat, že se jedná o mé myšlenky a názory. Mám je především z aktivit z minulosti. Hlavní jsou nejspíše dva vrcholové sporty. Úroveň, na které jsou sporty dělal vyžadovali zásah profesionálů jak do aktivit v mém volném čase, tak v jídelníčku. Při reprezentaci na státních, či mezinárodních, událostí je potřeba dodržet mnoho pro správný chod těla a vyrovnanost sportovce, proto jsem své názory přebral od osobních trenérů, kteří se léta zabývali tréningem naších nejlepších reprezentantů v těchto sportech. Jeden ze sportů byl z velké části postaven na fyzické vytrvalosti. Zde jsem pobral především jak tělo připravit na dlouhodobou zátěž. To obsahovalo jak fyzickou přípravu, tak správný jídelníček. Druhý byl především technicky silový, naučil mě tedy jak tělo zesílit a připravit na velkou zátěž. Přičemž bylo nutné každý sval na těle využít pro jeho nadefinovaný pohyb. To nás poté donutí poznat části lidského těla a pochopit jak vlastně funguje a co si může dovolit, což mi také hodně pomohlo si utvořit vlastní názor na zdravý životní styl.

pyramida-vyzivova