The Human Body Exhibition

March 20th 2012

Nedávno se k nám opět vrátila světoznámá výstava, která všem lidem může tou nejnázornější cestou ukázat vše, co se dá na lidském těle  ´vidět´. Oproti minulé sezóně je vstupné o něco nižší. 350/300 o víkendu, ve všední dny ještě o 50 Kč méně. K vidění je však stále mnoho a nemusíte se bát, že by se Vám zvedal žaludek z plastikových těl.

Výstava se nachází v areálu výstaviště v Holešovicích. Prostory jsou uzavřené černými pruhy látky a oddělují jednotlivé tematické pasáže. Vystavené exponáty jsou všechny vypreparované z lidských těl, která byla takzvaně plastifikována pomocí speciálního polymeru. Kromě jednotlivých částí – orgánů, fragmentů těla atd. – zde spatříte i několik těl celých (s určitou hloubkou nahlédnutí pod povrch, tedy pod kůži). Zajímavé je, že je zde pouze jedna jediná žena, jinak všechna celá těla jsou muži.
V každé části se z textových tabulek můžete dozvědět spoustu zajímavostí a kromě shlédnutí toho, co se nachází v každém z nás, jsou ukázány různě nemocné či poškozené části (například plíce kuřáka, játra alkoholika, nádory,…). Na otázky Vám rád odpoví hlídací personál, který je evidentně z nějaké lékařské školy.
Začíná se opěrnou soustavou, tedy kostrou. Poté si prohlédnete všechny možné svaly a následně prozkoumáte, jak fungují všechny tělesné systémy, jako jsou nervy, cévy a srdce, plíce, ledviny, játra a další. Jak jsem již zmínila, vše je opravdové, tedy kdysi bývalo živé, kromě ukázky cévního systému, který by se přeci jen nedal ideálně izolovat. Je však vytvořen jako odlitek ze skutečných cév, takže je to naprosto přesné, jen tuhé a ne duté.
Výstava určitě stojí za návštěvu. Ať už všechno tohle znáte nebo ne, určitě se najde spousta nových a překvapivých věcí. Více se dozvíte na www.humanbody.cz