Hvězdná obloha v pokoji

March 25th 2012

Úžasná věc zvlášť pro městské krysy, které se rády dívají na hvězdy, ale pro světlo z pouličních lamp a všudypřítomné paneláky je sotva vidět pořádně měsíc. Musí být úžasné večer zhasnout, zatáhnout závěsy a na stropě si rozsvítit hvězdnou oblohu. Uprostřed září jasně polárka a kolem několik známých či něznámých souhvězdí, která mohou svítit i samostatně. Při tom by se určitě krásně usínalo. Dokonalý efekt zaručen. Výrobce: Nábytek na míru Havelka

Hvězdná obloha: Do sádrokartonového stropu lze umístit LED diody a tím vytvořit iluzi hvězdné oblohy. LED diody nesvítí tak, aby bylo vidět, ale dojem venkovní noční atmosféry je dokonalý a lze jej ještě vylepšit o formu učení souhvězdí, kdy jednotlivá souhvězdí mohou svítit samostatně. Umístění hvězd tedy může být náhodné, nebo se dají odlišit podle tvarů jednotlivých souhvězdí. Předem se dá také určit různá svítivost hvězd, tedy mohou být malé hvězdy i velké jasné rozpoznatelné. Ve dne, kdy, jako ve skutečnosti, hvězdy nesvítí, je strop bez jakýchkoli stop po drobných světlech.

Provedení: LED diody je možno umístit pouze do nově budovaného sádrokartonového (SDK) stropu, do stávajícího již nelze. Rozdíly v jasu hvězd lze provést dvěma způsoby: jednak nastavením svítivosti jednotlivých LED diod, a druhá možnost je proměnná velikost (průměr) odkrytého vrchlíku LED diody. Vrchlíky diod jsou zabroušeny do roviny s SDK a přemalovány současně se stropem, takže samostatné diody nejsou vůbec vidět (pokud nesvítí). Krycí barva je snadno prosvícena. Při každém dalším přemalování je ovšem potřeba místa LED diod přebrousit – při změně barvy pokoje (barva samozřejmě může být jakákoli, protože hvězdy svítí vě tmě, kdy to není vidět).

Návrh stropu: Rozvržení hvězd může být jakékoli. Nelze zvolit úplně přesně podle oblohy – v létě bychom přišly o Orion atd., také kvůli prostoru. Je vhodné situovat doprostřed Polárku (nebo mírně k severu) a kolem rozmístit ´skutečné hvězdy´, nebo prostě porůznu poskládat souhvězdí, která chcete rozpoznávat.

Řízení: Nejdenodušší rosvícení je vypínačem, ale při vynaložené investici je lepší si připlatit a zvolit programovatelné. Na daném stropu byly zvoleny dvě funkce. Dálkový ovladač má dvě tlačítka: první tlačítko podržením postupně rozsvěcí celou oblohu a v okamžiku puštění tlačítka zůstane obloha svítit v síle jasu, jaký byl v okamžiku puštění tlačítka. Krátkým stiskem se buď úplně rozsvítí, nebo úplně zhasne. Druhé tlačítko spouští postupné rozsvěcení a zhasínání jednotlivých souhvězdí náhodně a pozvolna. Žádné blikání jako na pouti. Spotřeba přibližně 120 hvězd/diod je naprosto mizivá. Na plochou baterii svítí tato obloha celé 3 dny.

Cena: Hvězdnou oblohu v SDK stropu lze provést pouze současně s montáží stropu a tak i cena je nedělitelná od monáže stropu. I s malbou vychází na 1 800,-/m 2 . Řízení je ovšem zvlášť. Koupit si takovou hvězdnou oblohu můžete například od firmy Kuchyně Havelka Praha.