Krásné ženy ponechejme mužům bez fantazie

esej, školní práce

February 3rd 2011

Trochu konkrétněji zní jedno francouzské přísloví: Krásné ženy přinášejí užitek jen milencům a umělcům bez fantazie. Na první pohled zcela nevinná obhajoba nevzhledného zevnějšku v kontextu sociální integrace možná v hloubi svého smyslu skrývá tajnou pravdu ženského záměru. Ano, schválně píši ´ženského´, a hned také vysvětlím proč.

O mužích se všeobecně ví, že lépe vidí, než myslí. Většina z nich je opravdu hloupá, ale málokterý muž je slepý. Různými matematickými indukcemi z analýzy těchto dvou nezpochybnitelných vět (tedy axiomů) bychom došli k závěru, že procento můžu, kterým se nelíbí krásné ženy, se limitně blíží nule, tudíž je můžeme zanedbat. Z toho vyplývá, že absolutně všichni muži jsou buď bez fantazie, milenci, nebo v nejhorším případě milenci bez fantazie. Muž-milenec obvykle připouští, že mu náleží krásné ženy, ale naopak nepřizná, že je jejich milencem. Muž bez fantazie by zase nebyl schopen zformulovat tak pravdivou a hlubokomyslnou větu. (O muži-milenci bez fantazie ani nemluvě.) Tím bych tedy mohla celou větu zkrátit – Krásné ženy přináší užitek jen mužům.

Mnozí by mi samozřejmě mohli odporovat, ale já jsem na základě těchto svých odůvodnitelných dedukcí přesvědčená, že autorem výše uvedeného citátu je žena, a to žena ne příliš krásná, která procitla v poznání slepého labyrintu mužské existence.

Vzhledem k tomu, že já sama se k biologicky degenerovanému druhu Krásné ženy nehlásím, mohu směle pokračovat v rozboru jako zastánce použitého výrazu uvozujícího tématu: ponechejme.

Rozpoznat smysl počátečních slov je velmi jednoduché. Vzhledem k tomu, že jmenované Krásné ženy onen užitek přináší jen (a pouze) mužům, mohu bez výčitek prohlásit, že Krásné ženy jsou zcela neužitečné.

Nyní se dostávám k oné hluboké a kruté myšlence, kterou jsem zde odhalila. Jelikož Krásné ženy jsou k ničemu a mužů jakéhokoliv druhu poměrně dostatek, a tyto ženy jim přináší užitek, tudíž jsou jim prospěšné, ženy, které nejsou Krásné, by s muži mohly Krásnými ženami obchodovat. Krásné ženy by byly uzavřené ve speciálních ubikacích a používány na velmi výhodné směnné obchody. Myslím, že tuto myšlenku by kdejaký obyčejný člověk mohl rozvést podle své vlastní fantazie (jíž musí ovšem disponovat).

Závěrem mě napadá, že musím nutně upozornit na čtvrtý druh mužů; homo sapiens sapiens sapiens (člověk rozumný až příliš, tedy vědec), který v takovýchto výzkumech společenskovědních oborů není brán jako plnohodnotná a spolehlivě pozorovatelná součást lidské populace.