Vozy krajské záchranky jsou nově vybaveny zařízením pro lepší komunikaci s dispečinkem

April 17th 2013

Posádkám záchranných vozů i dispečinku Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje pomáhá nové vybavení sanitních vozidel. Základem je vyjímatelný
palubní počítač, pomocí kterého získávají posádky informace z operačního střediska a
zpětně s ním mohou zase komunikovat. Důležitou funkcí je sledování pohybu vozidla při
zásahu.

„Nové technologické vybavení vozidel usnadňuje komunikaci mezi dispečerkou a záchranným
týmem a urychluje výjezd.“ říká Roman Sýkora, ředitel Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje a dodává: „Operátorka přijímá tísňové volání, které okamžitě předává
příslušné posádce. Na displeji ve vozidle se online aktivuje navigace a určí místo, kam má vůz
zamířit. Posádka může dát zase dispečinku informaci o stavu pacienta ale hlavně o tom, zda
ještě zasahuje nebo je již na cestě do či z nemocnice, aby operátoři věděli, že vůz mohou již
použít k výjezdu pro dalšího nemocného.“

Novým zařízením je nyní vybaveno 41 ze 45 vozidel záchranné služby. Montáž zařízení byla
poměrně jednoduchá – pod palubní desku byl namontován GPS modul a do vozu nainstalován
vyjímatelný dotykový monitor. Informace o pohybu vozidla se zpětně promítá na dynamickou
mapu zdravotnického operačního střediska. Důležité je sledování pohybu vozidla ve vztahu
s informací o stavu zásahu. Dosud viděla dispečerka pouze polohu vozu na mapě. Nyní bude
vědět, zda je vůz ještě u pacienta, na cestě do nemocnice, nebo je již volný.

Celý systém je nyní v testovacím režimu, ostrý provoz bude spuštěn 1. 5. 2013 spolu se
zahájením plného provozu nového zdravotnického operačního střediska. „Díky dotaci
z Evropské unie bylo možné pořídit kompletní nové technologické vybavení dispečinku
Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje, které zahrnuje obměnu všech počítačů,
softwaru i serverů na dispečinku,“ upřesňuje náměstek hejtmana Karlovarského kraje Martin
Havel a zdůrazňuje: „Jsme velice rádi, že od května bude naše operační středisko patřit ke
špičce v České republice.“

Investorem projektu „Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace
technologie pro příjem TV“ je právě Karlovarský kraj. Projekt je spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního
programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Celkové náklady dosáhnou výše 35 milionů
korun, přičemž 28,3 milionů korun poskytne právě Evropská unie. Zbývajících 6,7 milionů
korun uhradí kraj z vlastních zdrojů. Projekt bude dokončen v červnu roku 2013.

Mgr. Jana Pavlíková, oddělení vnějších vztahů a styku s veřejností, odbor kancelář hejtmana