WORDPRESS: Zobrazení nastavení pro vývojáře

June 14th 2014
Wordpress Logo

WordPress Logo

Při instalaci WordPressu se nám automaticky vytváří obsah základního nastavení. Nalezneme zde prakticky vše, co lze v celé administraci WordPressu nastavit.  Toto nastavení je v podstatě skryté, jelikož je rozděleno do tematických kategorii a předěláno pro uživatele. Například jednou z těchto částí je Obecné. V tomto nastavení máme například možnost zaškrtnout checkbox, kterým povolíme registraci uživatelů na našem webu. V základním nastavení vidíme možnost zadat hodnotu k položce users_can_register s hodnotou “0” pro zakázání a “1” pro povolení.

Rozdíly mezi nastaveními

Rozdíly mezi nastaveními

To však není uživatelský příjemné a proto vzniklo již zmíněné členění. Abychom si zobrazili skryté kompletní nastavení, můžeme ručně zadat URL adresu nebo si přidat položku do menu v administraci. Pokud chceme pouze zobrazit, postačí nám vložit URL, pro tento web to je například následující adresa:

http://www.utfg.info/wp-admin/options.php

Druhou možností je si přidat odkaz ke stávajícímu nastavení. K vytvoření odkazu potřebujeme vložit následující kód do souboru functions.php obsažený ve složce naší šablony.
add_action('admin_menu', 'developermenu');
function developermenu() {
add_submenu_page('options-general.php' ,'Vývojářské nastavení', 'Vývojářské nastavení', 'manage_options', 'options.php' );
}

Odkaz v menu Nastavení

Odkaz v menu Nastavení