WORDPRESS: Přidání možností kontaktu v profilu

September 7th 2014

Při tvorbě šablony se kormě funkcím k obsluze vzhledu, můžeme také zapojit do tvorby administrace. Jednou z úprav, která by se nám mohla hodit je přidání vlastních polí v uživatelském profilu. Je mnoho způsobů, ukážu však pouze dva. První bude jednodušší, ale nenabídne tolik možností.Následující kódy budeme vkládat do souboru functions.php ve složce s naší šablonou. Předem píši, že tento kód se využije pro současného uživatele, pokud chceme pracovat s údaji jinde, musíme použit funckci get_user_meta().

function modify_contact_methods($profile_fields) {
$profile_fields['twitter'] = 'Twitter';
$profile_fields['facebook'] = 'Facebook URL';
$profile_fields['gplus'] = 'Google+ URL';
unset($profile_fields['aim']);
return $profile_fields;}
add_filter('user_contactmethods', 'modify_contact_methods');

Pokud chceme informace zjistit, kód je následující.

$twitterHandle = get_the_author_meta('twitter');