WORDPRESS: Přidání Adsense do příspěvku

June 1st 2014
Wordpress Logo

WordPress Logo

V tomto příspěvku napíši návod, jak do článku vkládat reklamní blok Google Adsense. Tyto reklamy jsou sice nežádoucí prvkem pro čtenáře, ale někdy alespoň trochu přispívají na chod webu.

Kód, který zde napíšu nám přidá reklamní blok Adsense do části článku, kde se normálně zobrazuje “Přečíst celý článek”, tedy na místo tagu MORE. Navíc pokud článek tento tag neobsahuje, přidá se reklamní blok na konec části s článkem. Dále je do podmínek vloženo, aby se reklamní blok zobrazoval pouze nepřihlášeným uživatelům.

V první řadě si vytvoříme soubor adsense.php ve složce vzhledu a do něj umístíme náš kód pro reklamní plochy Google Adsense.
Dále přidáme následující kód do souboru functions.php v složce vzhledu.

add_filter('the_content', 'adds_block');
function adds_block($content){
if (is_single()&& !is_user_logged_in()){
global $post;
}
$thePostID = $post->ID;
$test = '' ;
return str_replace($test, ads(), $content);
}
function ads(){
return file_get_contents( get_template_directory().'/adsense.php');
}

Nyní se nám zobrazí reklamní plocha pouze v článcích, kde je použito rozdělování článků pomocí tagu MORE. Aby se nám reklama zobrazovala i u ostatních, musíme do souboru šablony, kde máme výpis samostatného příspěvku vložit následující kód. Vložíme ho nad nebo pod funkci pro výpis obsahu článků (the_content(“Celý článek”);) Pokud chcete reklamu vkládat i do výpisu kategorií, použití bude stejné, pouze kód vložíte do jiného souboru šablony, tedy například do categories.php.

if ($pos=strpos($post->post_content, '') == false && is_single() && !is_user_logged_in() ){
include('adsense.php');
}

V kódu 1 a 2 vidíme v podmínkách funkci !is_user_logged_in(), ta nám zajišťuje, že se reklama zobrazí pouze nepřihlášeným uživatelům, smazáním této podmínky docílíme zobrazovaní úplně každému návštěvníkovi.