WORDPRESS: Odstranění možnosti nápovědy v administraci

May 31st 2014
Wordpress Logo

WordPress Logo

V některých případech při tvorbě webové prezentace chceme zákazníkovi dopřát co nejpřehlednější administraci. I když to může být diskutabilní, jako rušivý element lze považovat jakoukoliv nepotřebnou věc. Proto i možnost zobrazení nápovědy se někdy s administrace WordPressu odstraňuje.

Tento problém lze řešit buď pomocí stylů, tím pádem vizuálně tento prvek skrýt, nebo pomocí funkcí v samotném jádru WordPressu. Kód níže je potřeba vložit do souboru functions.php ve složce vašeho vzhledu.
Zde je náhled:

Před a Po

Před a Po

function mytheme_remove_help_tabs($old_help, $screen_id, $screen){
$screen->remove_help_tabs();
return $old_help;
}
add_filter( 'contextual_help', 'mytheme_remove_help_tabs', 999, 3 );