WORDPRESS: Detekce aktivovaného pluginu

June 10th 2014
Wordpress Logo

WordPress Logo

Při vytváření šablony pro redakční systém WordPress někdy využíváme pluginy pro doplnění funkcí. Aby následný uživatel tohoto vzhledu opravdu využil všechny možnosti, je dobré ho upozornit, jaké pluginy naše šablona podporuje a využívá.
Jedna z možností je, se klasicky zeptat WordPressu, zda jsou funkce pluginu načteny. Tedy do našeho souboru functions.php zkopírujeme následující kód.

function detekce_pluginu() {
if(!is_plugin_active('akismet/akismet.php') ){
echo '<div class="error"><p>Plugin AKISMET není aktivní.</p></div>';
}
}
add_action( 'admin_notices', 'detekce_pluginu' );

Tato akce zařizuje přidání upozornění do administrace. Funkce is_plugin_active() ověří, zda jsou soubory daného pluginu načteny. Pokud chce detekovat jiný nebo další plugin stačí tuto funkci vložit vícekrát. Cesta k souboru může být různá (‘akismet/akismet.php‘). Však vždy musí vést k souboru, který v sobě nese meta informace o pluginu v komentáři na začátku souboru.

Pro zvětšení klikněte na náhled